тел.: 0889 533333

email: kpandov@abv.bg

За комисионите на агенциите

Ролята на брокера при продажба на недвижим имот, Ръководство за брокери статия

На пръв поглед услугите на агенциите са ненужни и заплащането е твърде високо. На практика много голяма част от сделките се осъществяват с посредници и вероятността за реализация на сделка без посредник е малка.

За добро или лошо така е организиран пазарът за имоти и съвременното общество. Хората са живели без банки, застрахователи и посредници, но в съвременния свят те присъстват навсякъде около нас и ние можем да се възползваме максимално от възможностите, които тези браншове предлагат.

Имиджът на професията брокер в България е нисък, защото няма регламент за дейността, в бранша има голямо текучество и работят много некомпетентни хора.

Има участници на пазара за имоти, които оценяват ползата от използването на посредник, отнасят се коректно и получават първи информация за изгодни и интересни обекти. Мога да изброя десетки случай от практиката си, за сделки при които благодарение на нас клиенти са направили много добри инвестиции и са реализирали големи печалби.

В страните с традиции в тази област профе­сия­та на брокера е уважавана и много добре платена. Тя е една от малкото професии, при която успехът зависи до голяма степен от личните качества, усилия и упоритост, и дава възможности за непрекъснато усъвършенстване, както и неограничени доходи. Тази професия не е за всеки  – изискват се много лични качества, като постоянство, съобразителност, умения за работа с хора и най-вече търговски  умения.

Сделката с имот е важна за всеки. При нея става въпрос за покупка на дом, в който хората ще живеят със семейството си, или ще развиват бизнес с който ще осигуряват дохода си. Има статистики, които нареждат емоцията предизвикана от сделката с имот, веднага след най-важните събития в живота (раждане, брак и т.н.).

Многократно съм виждал огромния стрес, който изпитват участниците в такива сделки. Добрият и опитен брокер може да внесе спокойствие, сигурност и да осигури добра сделка на своите клиенти.

За комисионите на агенциите