тел.: 0889 533333

email: kpandov@abv.bg

Какви услуги извършва брокера и какво е заплащането му

Broker`s agency commission 3%

Най-често брокерът извършва една от следните услуги:

– посредничество за продажба на недвижим имот;

– посредничество за покупка на недвижим имот;

– посредничество за отдаване под наем на недвижим имот;

– посредничество за наемане на недвижим имот.

Срещу осигуряване на съответната услуга, аген­ция­та получава комисиона, представляваща процент от цената на имота.

Най-разпространената практика е комисионната при продажба на имот да е в размер на три процента от продажната цена, а при посредничество за отдаване под наем половин наем еднократно.

Комисионата се заплаща от клиента, за когото е извършена услугата. Когато брокерът представлява двете страни (купувач и продавач), той извършва услуга и за двете страни, затова всяка от тях заплаща уговорената с агенцията комисиона. Обикновено заплащането на брокера е процент от комисионата, получена от агенцията.

Какви услуги извършва брокера и какво е заплащането му