тел.: 0889 533333

email: kpandov@abv.bg

Какво е нужно, за да станеш брокер на недвижими имоти

Статия Ръководство за брокери, Константин Пандов

Брокерът е лице, което посредничи при търговски сделки. В България е прието лицата, занимаващи се с посредничество при сделки с недвижими имоти, да се наричат брокери. Въпреки че тази професия е съществувала и преди социалистическия период на България, в съвременния й вид тя започна да се оформя след 1989 г.

Към момента няма законови изисквания към хората, упражняващи професията.

Повечето работещи сериозно в бранша смятат, че е необходимо да бъдат въведени правила за работа, с които да се извърши регулация на пазара, като се посочат правата и задълженията на хората в професията. Така ще се ограничат множеството нелоялни практики, работата на посредниците ще стане по-лесна, а потребителите ще получават по-добра и качествена услуга.

В момента, за да се извършва посредничество с недвижими имоти, е необходимо единствено юридическо лице (фирма). Това юридическо лице наричаме Агенция за недвижими имоти. Брокерът е представител на агенцията и от него се очаква, извършвайки определени действия, да осигури реализация на желана от потребителя сделка.

Какво е нужно, за да станеш брокер на недвижими имоти