тел.: 0889 533333

email: kpandov@abv.bg

Книгата

Корица Ръководство за начинаещи брокериТази книга е насочена към хора, които желаят да работят като брокери на недвижимите имоти. Тя е плод на моя 31 годишен опит като собственик на агенция и активно работещ брокер. Първоначално това бяха записки, които използвах за да обучавам новопостъпилите хора в агенцията. Тогава някой ми подхвърли идеята да ги издам като книга – така се роди първото издание.

В нея съм разяснил принципите на работа и основните понятия, които брокера трябва да знае за да започне работа като посредник на недвижими имоти.

В първата част на книгата се говори за начина, по който е организиран пазара за недвижими имоти, ролята на посредниците в него, и спецификата при работа с различните видове имоти, като е проследен и целият процес от получаване на една оферта до финализиране на сделката.

Във втората част са разгледани въпроси от правно, техническо и счетоводно естество, които срещаме често, както и някой видове сделки, които са по-специфични и на които е нужно да се обърне по-специално внимание. По тези въпроси не трябва да се очаква изчерпателност, защото казусите, които възникват са изключително много в книгата се разгледани най-често срещаните от тях. Законите се допълват или изменят затова информацията, дадена тук, е актуална към момента на издаване.

Константин Пандов

Книгата е написана на достъпен език и е подходяща за всеки, който желае да се развива в тази област.