тел.: 0889 533333

email: kpandov@abv.bg

Курс за брокери

KursoveZaBrokeri

Авторът на книгата организира периодично курсове за брокери.

Може да изберате една от трите форми на обучение: Онлайн, Дневна форма или индивидуално обучение.

Курсът се води от автора на книгата Ръководство за начинаещи брокери – Константин Пандов.

Завършилите курса полагат и при успешно положен изпит и получават  „Удостоверение за професионално обучение“ (обр. 3 – 37) на Министерството на образованието и науката на Република България.

Цената на курса е 580 лева за груповата форма на обучение и 980 лева за индивидуалната.

За повече информация може да се свържете с нас на посочения телефон или имейл.

Курс за брокери