тел.: 0889 533333

email: kpandov@abv.bg

Статии

Авторът на книгата организира периодично курсове за брокери. Може да изберате една от трите форми на обучение: Онлайн, Дневна форма или индивидуално обучение. Курсът се води от автора на книгата Ръководство за начинаещи брокери – Константин Пандов. Завършилите курса полагат и при успешно положен изпит и получават  „Удостоверение за професионално обучение“ (обр. 3 – 37) на […]

На пръв поглед услугите на агенциите са ненужни и заплащането е твърде високо. На практика много голяма част от сделките се осъществяват с посредници и вероятността за реализация на сделка без посредник е малка. За добро или лошо така е организиран пазарът за имоти и съвременното общество. Хората са живели без банки, застрахователи и посредници, […]

Най-често брокерът извършва една от следните услуги: – посредничество за продажба на недвижим имот; – посредничество за покупка на недвижим имот; – посредничество за отдаване под наем на недвижим имот; – посредничество за наемане на недвижим имот. Срещу осигуряване на съответната услуга, аген­ция­та получава комисиона, представляваща процент от цената на имота. Най-разпространената практика е комисионната […]

Брокерът е лице, което посредничи при търговски сделки. В България е прието лицата, занимаващи се с посредничество при сделки с недвижими имоти, да се наричат брокери. Въпреки че тази професия е съществувала и преди социалистическия период на България, в съвременния й вид тя започна да се оформя след 1989 г. Към момента няма законови изисквания […]